Jímky a ČOV

plastová jímka

Dodáváme hotové:

Jímky a žumpy - slouží k zachycování odpadních a dešťových vod, jsou buď samonosné, kdy tvar nádrže je válec na ležato s objemem 1 až 15 m3 nebo k obetonování s objemem 1 až 10 m3, které jsou určeny do míst s výskytem tlaku okolní vody, součástí jímky je vstupní otvor průměru 0,6m a výšce 0,5m přikrytý plastovým poklopem.

plastová jímka

Čistírny odpadních vod - slouží k čištění odpadních vod, jsou samonosné, opatřeny vstupním nástavcem o výšce 0,5m přikrytý plastovým poklopem, dmychadlem a zaváděcí dávkou bakterií.

nádrž     čistička

Vodoměrné šachty - používají se k umístění vodoměru pod úroveň terénu, pro uložení čerpadel a filtrací ke studnám a bazénům, jsou vybaveny žebříkem a vodotěsným prostupem pro potrubí, jsou samonosné, součástí je vstupní otvor o průměru 0,6m a výšce 0,3m přikrytý plastovým poklopem.

jímky     jímky

kontakt:

 

obchod@plastmoravia.cz